ภ.จว.ลำพูน จิตอาสาทำความดีเพื่อชาติฯ

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.พูนสวัสดิ์ ครจำนงค์ ผกก.ฝอ.ฯ นำข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ฯ กก.สส.ฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ภายใต้โครงการ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ตามนโยบาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
๑. ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีพื้นผิวจราจรขอบทางอาคาร ตลอดจนขอบทางถนนภายในที่ทำการ ภ.จว.ลำพูน
๒. ได้รับความร่วมมือจากเทศบาล เมืองลำพูน และเทศบาล ต.บ้านกลาง ฯ จัดรถดับเพลิง ฉีดน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควัน PM ๒.๕ และทำความสะอาดล้างถนนภายใน ภ.จว.ฯ
๓. ร่วมกันจัดทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภายในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก จากกรมพัฒนาที่ดิน จว.ลำพูน
๔. ร่วมกันรดน้ำดูแลพืชผักสวนครัวบริเวณบ้านพัก ผบก.ฯ ตามโครงการ “ตำรวจพันธ์ดี บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

You may have missed