ตำรวจภุธรภาค 3 ระดมกวาดล้างยาเสพติด ของกลางยาบ้า 330,000 เม็ด สารไอซ์ 2,697 กรัม และกัญชา 229 กิโลกรัม

.
ตามนโยบายรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง เรื่องที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล นั้น
.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้นำนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติทุกพื้นที่
.
วันนี้ (10 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 (หัวหน้างานป้องกันปราบปรามยาเสพติด), พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รอง ผบช.ภ.3 เรียนผู้บังคับบัญชา (ผู้ช่วยงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด) พร้อม พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ,พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.สส.ภ.3 ,พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ ภ.3 (บุรีรัมย์, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, นครราชสีมา) ในห้วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 20 ราย (ชาวไทย 15 ราย, ชาว สปป.ลาว 5 ราย) ออกหมายจับ 1 ราย ตรวจยึดรถยนต์ 5 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน รวมของกลางยาบ้า 330,000 เม็ด สารไอซ์ 2,697 กรัม และกัญชา 229 กิโลกรัม ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 ศฝร.ภ.3
.
ตำรวจภูธรภาค 3 จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน และสถานประกอบการทุกแห่ง ในการแจ้งเบาะแส/ข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า ในสถานประกอบการฯ และอาศัยสถานประกอบการฯ ในการกระทำผิด โดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด 1599, สายด่วน 191 และ Application Police I lert U ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และลดปัญหายาเสพติด ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดต่อไป

You may have missed