คืนเงินประกันค่า มิเตอร์ไฟฟ้า21.5ล้านราย เงินสะพัดกว่า30,000ล้าน ทยอยจ่ายเดือนนี้

 

9มีนาคม 2563
คืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 21.5 ล้านราย เงินสะพัดกว่า 30,000 ล้าน ทยอยจ่ายมีนาคมนี้ สรุปมาตรการพลังงานเสนอครม.พรุ่งนี้ 4 เรื่อง ลดผลกระทบจากไวรัส COVID-19 รวม 45,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการคืนเงินประกัน ค่ามิเตอร์ไฟฟ้านั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน และกิจการขนาดเล็ก โดยจะมีผู้ได้รับเงินคืน จำนวนรวม 21.5 ล้านราย คิดเป็นวงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 3 ล้านราย วงเงิน 11,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 19 ล้านราย วงเงิน 19,000 ล้านบาท

โดยคืนเงินให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ทั้ง 21.5 ล้านรายนั้น จะได้เงินคืนค่ามิเตอร์ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันสูงสุดประมาณ 6,000 บาทขึ้นกับขนาดมิเตอร์ที่ขอติดตั้งแต่ต้น โดยจะเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบิลเดือนมีนาคมนี้

ทั้งนี้การคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า เป็นหนึ่งใน 4 มาตรการของกระทรวงพลังงาน ที่กบง.มีมติให้ดำเนินการ และจะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้ ใช้วงเงินรวมประมาณ 45,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.มาตรการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า

2. มาตรการลดค่าไฟฟ้าให้อยู่ที่ 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 เดือน

3. มาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม ออกไป 6 เดือน ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 คือ บ้านพักอาศัย ประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก และประเภทที่ 5 ธุรกิจโรงแรม

4. มาตรการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จำนวน 4,000 ล้านบาท เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการ อาทิ การขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น โดยจะร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

You may have missed