วิกฤตไวรัส ท้าทาย..DITP จัดเสวนา ยกระดับโลจิสติกส์ ด้วยรางวัล “ELMA”

 

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวเปิดงาน เผยต่อผู้สื่อข่าวว่า จากสภาวะวิกฤษไวรัส โควิด -19 ที่กำลังเป็นอยู่ นับเป็นโอกาสดี และเป็นความท้าทายของวงการโลจิสติกส์ไทย ที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ “เซฟตี้” ผู้ร่วมเสวนาวันนี้ นอกเหนือจากรางวัล ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์จากความสำเร็จจากผู้ที่ได้รับรางวัล โดยงานเสวนามีขึ้นที่ ห้องออดิทอเรียมสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กท. โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2020 เข้าร่วมงานเสวนา “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดรางวัล ELMA ภายในงานนอกจากงานเสวนาแล้วยังมีกิจกรรม “ELMA clinic” คลินิคให้คำปรึกษา-แนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

You may have missed