สกลนคร….จัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในพิธีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และนายธานี ก่อบุญ ประธานเครือข่ายสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสหกรณ์สู่สาธารณชนได้ทราบอย่างกว้างขวาง และเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ ระหว่างขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ บริเวณกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มสักการะ
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” รับฟังสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป, บริจาคโลหิต, เสวนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์, , มอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็ง นิทรรศการเผยแพร่แนวคิดหลักการ ผลงานสหกรณ์, การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์และกลุ่มอาชีพ อาทิเช่น เนื้อโพนยางคำ นมรสจืดตราวาริช ผ้าคราม ไข่เค็ม สมุนไพร น้ำเม่า, และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการร่วมพัฒนางานสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร อันจะเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนขององค์กรต่อไป ///นพรัตน์…ข่าว/ภาพ …ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน

You may have missed