สธ.แจง ไทยอยู่ระยะ 2 สถาณการณ์ ไวรัส ยังไม่ระบาด

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 ยังไม่เกิดการระบาดในประเทศ มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว 24 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล16ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 40 รายจำแนกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศ 26 ราย และผู้ป่วยในกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดจำนวน 14 ราย https://t.co/9gQNIux3MJ

You may have missed