ไฟป่าลุกไหม้ป่านอกเขตอุทยาน รอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าไม่ให้ขยายวงกว้างได้แล้ว

ที่จังหวัดจันทบุรีเกิดไฟป่าลุกไหม้ เขามาบคล้านอกเขตอุทยานแห่งชาติ รอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย เป็นสาเหตุทำให้มีหมอกควันปกคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี ค่า PM 2.5 อยู่ระดับปานกลาง นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม พร้อมด้วยนายพิทักษ์ ผดุงโภค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉมัน ( ฉะ – หมัน ) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาสอยดาว นำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อส.กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเดินเข้าป่าที่อยู่ห่างจากหมู่ 8 ตำบลฉมันเข้าไปลึกประมาณ 3 กิโลเมตร รถยนต์ รถดับเพลิงเข้าไปได้ถึงเชิงเขามาบคล้า เจ้าหน้าที่ต้องต่อรถมอเตอร์ไซด์และเดินเท้า ขึ้นไปบนเขามาบคล้าจุดลุกลามของไฟป่า เพื่อสร้างแนวกันไฟ และดับไฟที่ลุกไหม้ป่า ส่วนใหญ่เป็นใบไผ่ และเศษใบไม้ที่สะสมมานาน โดยเจ้าหน้าที่ได้สร้างแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าสวนผลไม้ของชาวบ้าน รักษาทรัพย์สินป้องกันการลุกลามของไฟป่าเข้าเขตชุมชนได้แล้ว ตอนนี้อยู่ในระดับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากในพื้นที่เป็นป่านอกเขตอนุรักษ์มีเศษใบไม้สะสม และ ยังมีลมกรรโชก ซึ่งอาจทำให้ไฟคลุกกรุ่นขึ้นมาได้อีก จากสาเหตุการเกิดไฟป่าครั้งนี้ทำให้พื้นที่ อำเภอมะขาม อำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง ท้องฟ้าขมุกขมัว มีหมอกควัน ซึ่ง ปภ.จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจเช็คค่า PM 2.5 โดยอ้างอิงจากสถานีตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง และ สถานีตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ หรือค่า PM 2.5 พบว่ามีระดับปานกลางยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

You may have missed