ชาวม่อนแจ่ม ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ถูกตัดน้ำ-ไฟ

นายวิชิต เมธาอนันต์กุล ผู้ประสานงาน และคณะ นำรายชื่อชาวม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เดือดร้อนจากการใช้อำนาจรัฐ สั่งตัดน้ำ ตัดไฟ และสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 453 ราย เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ กับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในประเด็นดังกล่าว รวมถึงการเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม และเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมข้อเสนอแนะให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาม่อนแจ่มร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กับภาคประชาชน เมื่อเร็วๆนี้

You may have missed