กรมการค้าต่างประเทศพร้อมรับเสรีการค้า อาเซียน-ฮ่องกง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมจะเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าประเภท ASEAN-Hong Kong หรือ Form AHK ด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายนเป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการส่งสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศไทยไปยังฮ่องกงภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong FTA : AHKFTA)

 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีล่าสุดที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกำหนดให้การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไทยที่ส่งออกไปฮ่องกงจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

You may have missed