‘หม่อมเต่า’ ต้อนรับ ปลัดกระทรวงการจ้างงานฯ อียู กระชับความร่วมมือคุ้มครองแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายโยสต์ โคร์เทอ (Mr.Joost Korte) ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมแห่งสหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะหารือข้อราชการด้านแรงงาน กระชับความร่วมมือส่งเสริมคุ้มครองแรงงานไทย
และกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายโยสต์ โคร์เทอ (Mr.Joost Korte) ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมแห่งสหภาพยุโรป ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

สำหรับประเด็นการสนทนาของฝ่ายสหภาพยุโรป ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ Thailand – EU Labour Dialogue
ซึ่งริเริ่มจากการเห็นพ้องร่วมกันทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และขอบคุณที่กระทรวงแรงงานได้เชิญเข้าร่วมในการประชุมระดับสูงด้านแรงงาน ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 การชี้แจงสถานการณ์ของแรงงานไทยที่เก็บผลไม้ป่า (ลูกเบอร์รี่) ในพื้นที่รัฐสมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศฟินแลนด์และประเทศสวีเดน


โดยเน้นย้ำให้สหภาพยุโรปให้การคุ้มครองแรงงานไทย การแสดงความชื่นชมประเทศไทยในการเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 (P29) และอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ.2007


โดยสหภาพยุโรปยังคงสนับสนุนความร่วมมือกับไทยต่อไปในการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในภาคประมง
ซึ่งจะขยายความร่วมมือออกไปสู่ระดับภูมิภาคต่อไป และได้เน้นย้ำถึงประเด็นด้านแรงงานว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการเมืองระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยอีกด้วย

You may have missed