พาณิชย์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา และ สตูล) ร่วมจัดงาน Southern Street Market : ของดี วิถีเด่น ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Southern Street Market : ของดี วิถีเด่น ชายแดนใต้” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น G โซนร้านทอง และ หน้า Big C จังหวัดปทุมธานี โดยมี พาณิชย์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา และ สตูล) นำโดย นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส, นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดยะลา, นางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดปัตตานี, นางผุสสดี จ่ายเจริญ ตัวแทนพาณิชย์จังหวัดสงขลา และ นางสาวสุระสา ชำนาญผล ตัวแทนพาณิชย์จังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ รวมถึง เก่ง-ธชย The Voice Thailand มาร่วมทำการแสดงในชุด “Miracle On South”
พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส พร้อมพาณิชย์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา และ สตูล) ร่วมจัดงาน Southern Street Market : ของดี วิถีเด่น ชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ณ ฟิวเจอร์ รังสิต โซนร้านทอง หน้า big c โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าเด่น, อาหาร, เครื่องแต่งกาย, อุปโภค, บริโภคต่างๆ จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล) ในบรรยากาศของงาน ที่ตกแต่งแบบแนว street art
นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งาน Southern Street market จัดขึ้นภายใต้สโลแกน “ของดี วิถีเด่น ชายแดนใต้” โดยรวบรวมสินค้าเด่นขึ้นชื่อจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า100 ร้านค้า ภายในงานเน้นความทันสมัย ควบคู่ไปกับการตกแต่ง ด้วยงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เช่น ว่าววงเดือน ที่มีลวดลายสวยงาม โดยในภาษามลายู เรียกว่า “วาบูแล” รวมทั้งลวดลายอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เรือกอและ และ ผ้าบาติก เป็นต้น
ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ก็มีสินค้าเด่นที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ ปลากุเลาเค็มตากใบ ซึ่งมีความโดดเด่นคือ เมื่อทอดแล้วเนื้อปลาจะหอมฟูเหมือนฝ้าย นอกจากนั้นยังมี ลูกหยี, โรตีกรอบ จาก ปัตตานี, น้ำตาลโตนด จาก สงขลา, ข้าวเกรียบปลาทะเล จาก ปัตตานี และ นราธิวาส, ผ้าบาติก, ผ้าปาเต๊ะ จาก ยะลา, ไข่มุก และ ผลิตภัณฑ์ไข่มุก จาก สตูล, อาหารพื้นเมืองที่ต้องลิ้มลอง อาทิ นาซิดาแฆ, ข้าวยำ, ข้าวหมกไก่, โรตี, ชาชัก รวมทั้งผลไม้จากทางภาคใต้ เช่น สละอินโด เป็นต้น
โดยกลุ่มเป้าหมายที่วางเอาไว้ ก็คือผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และ สตูล) ที่คาดว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พี่น้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเครือข่ายและพันธมิตร ที่ช่วยกระจายสินค้าจากในท้องถิ่นออกสู่จังหวัดอื่นเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในงานนี้ ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเราใช้วัตถุดิบและแรงงานจากชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา จะช่วยสร้างโอกาสให้ชาวบ้านที่เป็นเครือข่ายด้านการผลิตมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัว ทำให้พวกเขามีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อคนในพื้นที่มีรายได้ มีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลต่อครอบครัวและสังคมที่มีความเข้มแข็ง ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่าย
นอกจากการจัดงาน Southern Street Market : ของดี วิถีเด่น ชายแดนใต้ ในครั้งนี้แล้ว ในปี 2563 ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ยังเตรียมที่จะมีโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและการเชื่อมโยงตลาดการค้านราฯ 4.0 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องต่อไป
ในโอกาสนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน ให้มาร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงาน Southern Street market ของดี วิถีเด่น ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม–3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณโซนหน้าร้านทอง และหน้า Big C ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นกำลังให้กับพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีรายได้ และมีกำลังใจในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-511-098
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ : กบ-กฤศพณ ดีประเสริฐ โทร. 082-549-24569

You may have missed