สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา และหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2563) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าในการจัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียน การสอนให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม โดยในปีนี้มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ประเภทการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รวมจำนวน 9 ประเภท และการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ภาคภาษาอังกฤษ มีดังนี้
1. สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ผลงาน “เครื่องดูดขนนกด้วยระบบสุญญากาศ” วิทยาลัยเทคนิคสตูล
2.สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ได้แก่ผลงาน “เตาอบไฟฟ้าโอ่งดิน” วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
3.สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ “อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็ม ด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์” วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
4.สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ผลงาน “มอสซาเรลล่าชีสโปรไบโอติก” วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
5.สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ได้แก่ผลงาน “ผลิตภัณฑ์นาฬิกา-ศรีคราม” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
6.สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้แก่ผลงาน “ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 7. สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ผลงาน “เครื่องทดสอบสมรรถภาพความอ่อนตัวด้านหน้าของร่างกาย” วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
8.สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ผลงาน “แผ่นเจลมาสก์หน้าปอสา” วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
และ9.สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ชุดควบคุมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet of Thing : IoT) ได้แก่ผลงาน “Internet Of Village Safety” วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี และการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่การนำเสนอผลงาน “IoT Smart Box” วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา จำนวน 9 ประเภท ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้
1.หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ได้แก่ทีม “คลองวาย” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ได้แก่ทีม “หอยหลอด” วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
3.หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ได้แก่ทีม “เซราะกราวโรบอท” วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
4.หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา ได้แก่ทีม “Weld Gold” วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
5.หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติอาชีวศึกษา ได้แก่ทีม “ทิวสน” วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
6. หุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา ได้แก่ทีม “สาลิกา” วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
7.หุ่นยนต์ประกอบอาหาร ได้แก่ทีม “กะเพราบั้งไฟแสน” วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
8.การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ระดับปวช. ได้แก่ทีม “KTC DINO ROBOT” วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
และ 9. การแข่งขันเขียนโปรแกรม Coding ควบคุม Cobot ได้แก่ทีม “Mermaid” วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

You may have missed