บลูเทค ซิตี้ ร่วม “ปล่อยพันธ์ุปูทะเล” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บลูเทค ซิตี้ ร่วม “ปล่อยพันธ์ุปูทะเล” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

วันนี้ (8 ก.พ.63) ที่พื้นที่คลองอ้อมน้อย วัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานเปิด โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ “ปล่อยพันธ์ุปูทะเล” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมด้วย พ.อ.ชวลิต จารุกลัส บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ,นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา /สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา /องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 300 คน


นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า บูลเทค ซิตี้ เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งในวันนี้นอกจากจะร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเลแล้ว ยังได้นำพันธุ์ปลาจำนวน 2,000 ตัว คือ พันธุ์ปลาแขยง 400 ตัว พันธุ์ปลาสวาย 1,000 ตัว และพันธุ์ปลาดุก 600 ตัวมาปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชนและบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพัน และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ บลูเทค ซิตี้ ยังได้ร่วมส่งเสริมการศึกษา โดยร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา (มอบอุปกรณ์การเรียน) ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกะจาน จังหวัดเพชรบุรี

จากนั้นผู้​บริหาร​บลู​เทค​ ซิตี้​ ได้​ลง​พื้นที่​บริเวณ​ตำบลเขา​ดิน​ หมู่​ 4 ได้เห็น​ความ​สำ​คัญ​ของการ​ประกอบ​อาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกร ​โดย​ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำ​เทคโนโลยี​มาช่วย​แบ่ง​เบา​ภาระ​ โดยการนำพลังงาน​ที่​มี​อยู่​รอบ​ๆตัว​ คือ​พลังงาน​จาก​แสงอาทิตย์​ หรือโซลาร์เซลล์ ​มาเป็นตัว​ขับเคลื่อน​ภาคการเกษตร ซึ่งทาง​โครงการ​ฯ จะลง​พื้นที่​สำรวจครัวเรือนของพี่น้องเกษตรกร และหา​แนวทาง​สนับสนุน​ ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนรายจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง(น้ำมัน) มาเป็นเทคโนโลยีที่พึ่งพาแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ มุ่งสู่การเป็นพลังงานสีเขียว ​ ตามแนวสโลแกนของโครงการที่ว่า “เสริมสร้างความมั่นคง ​มั่งคั่ง​ และ​ยั่งยืน​ เราสัญญา​ด้วย​หัวใจ​ “

You may have missed