สมาคมนักประดิษฐ์ฯ’ ร่วมกับ วช. และอีก 8 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ‘Young Creative Awards Startup Thinking ‘

‘นายกสมาคม ฯ นักประดิษฐ์ฯ’ หวังปั้นเยาวชนไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ก้าวไกลในระดับโลก….
ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้แทนรับสมัครและคัดกรองทีมผู้เข้าแข่งขัน ในการจัดโครงการ ‘Young Creative Awards Startup Thinking ‘ ระหว่าง สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการสรรหานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Startup ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เยาวชนไทยตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยมีคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจในการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป ร่วมเข้ามาเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก
โดยนายภณวัชร์นันท์ (พะ-นะ-วัด-นัน) ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการลงนามฯ ว่า นับเป็นโอกาสอันดีของทางสมาคมฯ ที่ได้รับความร่วมมือกับทาง วช. และ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้มาลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างโครงการใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในบทบาทของนวัตกรรม ที่นับวันจะทวี
ความสำคัญในการดำรงชีวิต รวมทั้ง ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย ให้มีลักษณะนิสัยในการสังเกตปัญหา และนำสิ่งเหล่านั้น มาพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำสิ่งเหล่านั้น ไปอวดกับชาวโลก พร้อมทั้งกับการปลูกฝังเจตคติที่ดี ในการที่ไม่คัดลอกในสิ่งที่มีการคิดค้นมาก่อนหน้า และการปกป้องสิทธิของตนเองที่ไม่ให้มีการละเมิดอีกด้วย ดังนั้น ผู้ที่เข้าส่งผลงานในโครงการนี้ จะได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย และได้ร่วมกันแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนอาวุธ ในการพัฒนา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต

“ผมต้องขอบคุณ ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มาเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ รวมถึงทุกๆท่านที่ได้มาร่วมลงนามใน MOU ในวันนี้ (2 กุมภาพันธ์) ซึ่งถือเป็นวันประวัติศาสตร์ ที่มีการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร ‘กังหันน้ำชัยพัฒนา’ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงแสดงให้เห็นพระราชจริยาวัตร และพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของทางสมาคมฯ ที่ต้องการจะเผยพระเกียรติคุณของพระองค์ให้เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้ง เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน เห็นถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์คิดค้นด้วย ทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการปั้นเยาวชนไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ก้าวไกลในระดับโลก ซึ่งช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการนี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่
เว็บไซต์สมาคม : www.thai-invention.org
เว็บไซต์โครงการ : http://www.thai-invention.org/yca-startup-thinking/
เพจโครงการ : www.facebook.com/YCAIIAT
อีเมล : [email protected]
และเบอร์โทร : 080 651 5298 ซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญก็จะดำเนินการอัพเดตตามช่องทางที่กล่าวมาโดยเร็วที่สุด” นายภณวัชร์นันท์กล่าว