มูลนิธิสตาร์ ออฟสยาม ดร.กนกพรรณ จุลคำภา จัดงานการมอบรางวัล บุคคลดีเด่นระดับโลกและระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ บางกอก


มูลนิธิสตาร์ ออฟสยาม มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่งอารยธรรม 5,000 ปี จัดหารายได้เป็นทุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท เรียนดีและยากจน รวมทั้งได้ส่งเสริมให้ผู้ได้รับตำแหน่งทำหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรม นำศิลปวัฒนธรรมอีสานไปเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับนานาอารยประเทศ ผ่านเวทีการประกวดในระดับโลก

ในการนี้ พลตรี.ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ (Major General.HRH.MR Waiyawat Jakkpan) เป็นประธานในพิธีประทานรางวัล บุคคลดีเด่นระดับโลกและระดับประเทศ ครั้งที่ 1 Thailand brillant world classic awards top peoples of the year 2019 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ บางกอก
เวลา 15.00 น.พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะเดินทางมาถึง
เวลา 16.00 น.มีพิธีมอบมงกุฎ สายสะพาย ระดับประเทศโดย ดร.กนกพรรณ จุลคำภา ประธานมูลนิธิสตาร์ออฟสยาม อดีตนางงามนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1997 สำหรับพิธีมอบมงกุฎ สายสะพาย บุคคลต่างประเทศมี ท่านที่ให้เกียรติมอบรางวัลคือ PROF.DR. PHILIP JADHAV. PHD ที่ปรึกษา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

จากนั้นเวลา 19.30 น มีการเดิน Blue Brilliant carpet dinner cruise along Chaowphaya River ล่องเรือริเวอร์ไซด์ พร้อมรับประทานอาหาร

ภายในงานมีการแสดงจากศิลปินนักร้องดังบินตรงจากประเทศเกาหลี การแสดงชุดรัสเซีย,รําอัปสรา, รำพญานาค, การแสดงโขน, การแสดงวัฒนธรรมดีสี่ภาค, ศิลปินนักร้องดารา แดนนี่ โสฬส ไมค์กี้ แบล็ค ปุ๋ย และอื่นๆอีกมากมาย