รางวัล ” ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี​ 2562

รางวัล ” ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี​ 2562

 

สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ” ผู้ปิดทองหลังพระ ” ประจำปี​ พุทธศักราช​ 2562 ปีที่ 12 โดยพิจารณาจากผลงานการทำความดีอย่างต่อเนื่องยาวนาน และความเสียสละทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะการสานต่อเจตนารมย์เดินตามรอยเท้าพ่อ โดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทน คณะกรรมการสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อดังมีรายนามต่อไปนี้

1 นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ เจ้าของคลีนิค 1 บาท​ ย่านบางลำพู​ เพื่อคนจน คนยากไร้ เปิดช่วยเหลือคนยากไร้มาแล้วมากกว่า​ 15​ ปี​รวมมากกว่า​ หนึ่งแสนคน​ และเป็นเจ้าของโรงทาน เปิดให้กินฟรีทุกวันอาทิตย์​ๆละกว่า​ 500​ ชาม​(โดยใช้ชามกระดาษไม่ใช้โฟม/รักษ์โลกช่วยลดโลกร้อนฯ)​และได้ เปิดสถานปฏิบัติธรรมในบริเวณ​เดียวกัน​ ชื่อ​ อาคารปฏิบัติธรรม​ สุรัตนธรรม​ เพื่อการศึกษา​ธรรมะ​ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า​และมีการสอนปฏิบัติ​ธรรมชี้ทางธรรม​ เพื่อแก้ทุกข์​ให้กับประชาชนทั่วไปทั้ง​ ทางกายและทางใจ นอกจากนี้ ยังได้บริจาคเงินสร้างวัดสร้างสาธารณะประโยชน์ฯสนับสนุนโรงทานและวีลแชร์อีกมากมาย โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน​ เพราะรู้จักคำว่า​ “พอ” ได้ช่วยคนแล้วรู้สึกปิติภูมิใจ​ เพราะเงินที่ได้มา​ ได้ด้วยความสุจริต​ (ธุรกิจอสังหา​ริมทรัพย์ฯ)​ จึงอยากตอบแทนสังคม​ ให้ชีวิตเกิดมา​ อย่างมีคุณค่าและ​ ภาคภูมิใจในการทำความดี​

2 นางธัญรัตน์​ เพชรพรหม แห่ง ธัญญสมุย เกาะสมุย แม่พระของคนยากไร้ คนสิ้นหวังและผู้ป่วยในวาระสุดท้ายให้มีความหวังและหายเป็นปกติ จนคนไข้ทั่วโลกที่หมดหวังเดินทางมารักษาจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเดินทางไปรักษาโรคให้กับคนยากไร้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยหลักมนุษยธรรมและความเมตตา

3 นาง ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทธ์
ผู้นำเด็กและเยาวชนที่มีปัญหามาใช้หลักธรรมขัดเกลาจิตใจและใช้ธรรมะอบรม และตลอด 20 ปี ทำโครงการ บรรพชาหมู่ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดบวรนิเวศ อย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ยังบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัว​ ตำรวจ ทหาร ครู ปชช. ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ต้น ปี 2547 เป็นต้นมา

4 นายสว่าง เอื้อจงประสิทธิ์
ประธานที่ปรึกษา สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็นผู้มีความตั้งใจมุ่งมั่นและทุ่มเท ในการผลักดัน พรบ. เอสเอ็มอี ไทย​ เพื่อให้มีกฏหมายรองรับ โดยใช้ความรู้ประสบการณ์ ความเป็นนักธุรกิจที่ทำเพื่อส่วนรวม โดยการผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศโดยรวม นอกจากนี้ ยังเสียสละเพื่อส่วนรวมอีกมากมาย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน น้ำท่วม คนพิการ สร้างสาธารณะประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย

5 นายสมเกียรติ ละเลิศ กต. ตร. ตำรวจภูธร จังหวัด ชลบุรี
ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการเป็นนักธุรกิจที่คืนกำไรสู่สังคมในการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ บริจาคเงินสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆ มากมาย สร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร​ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากมาย นอกจากนี้คุณสมเกียรติยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างตำรวจกับ ประชาชนอีกด้วย โดยการนำปัญหาของประชาชนในพื้นที่มาสู่การแก้ไข ทำอย่างต่อเนื่องมายาวนาน โดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ

6 นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รอง นายก อบต. บ่อวิน จังหวัดชลบุรี
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นต้นแบบแห่งความเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อท้องถิ่น เป็นแกนนำรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การทำความดีโดยใช้หลักเมตตาธรรม คุณธรรมบริหารจัดการ โดยเฉพาะความโปร่งใส นอกจากนี้ยังมอบเงินให้นักเรียนพิการทางร่างกายและสายตาอย่างต่อเนื่อง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนที่ห่างไกล สร้างโรงเรียนและวัดอีกหลายแห่ง

7 นายไชยวัฒน์​ หาญสมวงศ์
ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
มีความพยายามทำเพื่อเอสเอ็มอีไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี พรบ. รองรับซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อจะขับเคลื่อนสภาเอสเอ็มอี ไปสู่สากลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม นอกจากนี้ยังบริจาคเงินให้กับ โรงเรียนคนพิการทางสายตา ช่วยคนจนที่เป็นออติสติก ผู้ป่วยไตวายที่กำลังจะเสียชีวิตคุณไชยวัฒน์ได้ช่วยเหลือมอบเงินจนคนไข้มีชีวิตอยู่ต่อได้ และสร้างสาธารณะประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย

8 ครูเสน่ห์​ ทับทิมทอง​ ครูมวยไทยน้ำใจงาม เปิดบ้านสอนมวยไทยฟรี ที่หัวหิน ปลูกฝังค่านิยมให้รักษาระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความกตัญญู และเป็นผู้ให้ต่อสังคม

9 อาจารย์ทวี เกษางาม​เปิดบ้านหัวหินเป็นแกลเลอรี่ ให้ฝรั่งเข้าชมฟรี วาดภาพแล้วมอบให้องค์กรท้องถิ่นฟรี​ เพื่อนำไปประมูลเพื่อนำเงินไปใช้เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น และนำเด็กชาวดอยผู้ยากไร้มาสอนวาดภาพเป็นอาชีพและฝึกจิตใจให้เป็นคนดี​

10 นางสุชญา พิณทอง​ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสามพราน นักการเมืองหญิงต้นแบบแห่งความดี ความซื่อสัตย์ เสียสละพัฒนาท้องถิ่น และออกมาต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง​ ใช้คุณธรรมและเมตตาธรรมบริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนทุกปี

11 พันตำรวจเอก กรวัฒน์ หันประดิษฐ์​ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัด ชลบุรี นายตำรวจต้นแบบของความยุติธรรม ความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และรับใช้ประชาชนด้วยหัวใจ ทำโรงพักให้เป็นบ้านแห่งที่สอง และใช้คุณธรรมเมตตาธรรมปกครองลูกน้องและดูแลประชาชนดุจเสมือนญาติสนิท

12 พันตำรวจโท ดุลเพชร วงษ์เหลา อดีต รอง ผู้กำกับฯ​ ผู้เป็นนายตำรวจน้ำดีสุดยอดแห่งความซื่อสัตย์ ตรงฉิน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง​ ​ต้นแบบแห่งความดี ความเสียสละ เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์อย่างแท้จริง มีสำนึกรู้จักคำว่า​ “พอเพียง” และยึดมั่นในศักดิ์ศรี​ และคุณธรรมตลอดมาและตลอดไป​ เป็นที่ชื่นชมฯและเป็นผู้ที่เชิญคนไทยให้เดินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน เพราะนั่นคือความสุข​ ที่แท้จริง​

13 ดร อมร มีมะโน​ นักธุรกิจต้นแบบแห่งความเสียสละ และบริจาคเงินเพื่อคนยากไร้ คนพิการทางสายตา และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน และสาธารณะประโยชน์อื่นๆอีกมากมายต่อเนื่องมายาวนาน

14 นายพรเทพ​ คงเอี่ยมพิธี เจ้าของลูกชิ้นนายฮุย โจ้กนายฮุย อันโด่งดัง สุดยอดนักนักธุรกิจคืนกำไรสู่สังคม ผู้มีใจเมตตาและมีแต่ให้สังคมอย่างต่อเนื่องมายาวนาน นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมคุณพรเทพ จะนำน้ำดื่มหลายหมื่นขวดและก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นนายฮุยไปเปิดบริการฟรีครั้งละหลายหมื่นชามช่วยเหลือจนน้ำลด และมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่ยากจน คนไร้บ้าน ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำด้วยหัวใจจริงๆ

15 นายวิสิทธิ์​ อิทธิวราภรณ์กุล กต. ตร. ตำรวจภูธร จังหวัด​ ภูเก็ต
และเป็น กรรมการผู้จัดการบริษัท เซ้าท์ สยาม ไดรฟ์เวอร์​ จำกัด ภูเก็ต ผู้อุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อเนื่องมายาวนาน เป็นแกนนำรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในทะเล และ คลีนอันดามัน โดยการเก็บขยะในท้องทะเล และช่วยปกป้องคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้เที่ยวอย่างปลอดภัยและสนุก มอบเงินให้กับคนยากไร้ คนพิการ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน และน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เป็นนักธุรกิจที่คืนกำไรสู่สังคมโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนมาอย่างต่อเนื่อง

16 นายสมศักดิ์ กาญจนะคช
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน​ ทำหน้าที่ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า
สังกัด ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ในอดีตมีผลงานปราบปรามจับไม้พะยูงเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์แห่งป่าครบุรี ข้าราชการต้นแบบที่ต่อสู้กับอำนาจมืด สิ่งผิดกฏหมายมาทั้งชีวิต

17 พันตำรวจเอก วีรศักดิ์ ทองสาริ ผู้กำกับ กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผลงานมีความมุ่งมั่นนำศาสนา นำธรรมะและความเมตตาธรรม​ มาสอนให้กับ ตำรวจ ประชาชนฯ โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนายร้อยตำรวจใข้ธรรมะ ใช้คุณธรรมเมตตาธรรมดูแลประชาชน และเป็นที่พึ่งของประชาชน​ ให้ได้

18 พลตรีหญิง ดร.​ อังคณา​ สุเมธสิทธิกุล​ อดีตที่ปรึกษากองทัพบก ผู้อุทิศตนช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกปีกว่า 20 ปี

โดยพิธีมอบรางวัล​ ผู้ปิดทองหลังพระ ในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม​ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสี่ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีท่าน ศาสตรา​จารย์​ วิชา​ มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ อดีต กรรมการ ปปช. เป็นประธานมอบ โดยจะมีบุคคลสำคัญ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ทั้งสถานีโทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, สื่อออนไลน์และสำนักข่าวต่างๆร่วมเป็นเกียรตินำเสนอข่าวเพื่อเผยแพร่ยกย่อง​ คนทำความดี เสียสละให้มีกำลังใจทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน​ ตามแนวทางฯ​ “ผู้ปิดทองหลังพระ” เพื่อประชาชนสังคมและประเทศชาติ​ไทยของเรา​ ต่อไป
ส่วนทางด้าน นายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ ประธาน ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย และ ประธานที่ปรึกษาทีมสโมสรฟุตซอล พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานผู้ปิดทองหลังพระ ปี 2562 ครั้งที่ 12 ได้กล่าวว่า ผมภูมิใจและดีใจมากที่มีส่วนสนับสนุนคนทำความดี เสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติให้มีกำลังใจทำความดีต่อไป และขอขอบคุณ​คณะกรรมการ​ฯ
ที่ได้ให้โอกาสได้ร่วมกันสร้างสรรค์​สิ่งดีๆ​ เพื่อสังคมและประเทศชาติ​

ภาพ/ข่าว​ โดย
ชยุต​ เมธา​วิชิต​ชัย​ และทีมงาน
โทร.
0910935555
0994926996​

You may have missed