มรภ.สวนสุนันทาเซ็นการีนาพัฒนา “การจัดการอีสปอร์ต”

มรภ.สวนสุนันทา จับมือ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือพัฒนาหลักสูตร “การจัดการอีสปอร์ต” ที่เปิดสอนใหม่เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เน้นการสร้างบัณฑิตที่เปี่ยมคุณภาพรองรับตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Director Sea Thailand บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนลงนามของทั้งสองฝ่าย

รศ.ดร.ฤาเดช เปิดเผยว่า ปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดใีการสำรวจพบว่า มีคนไทยเล่นเกมมากถึง 20 ล้านคน ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเล็งเห็นโอกาสที่จะผลิตบุคลากรมารองรับอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่นี้ ด้วยการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการอีสปอร์ตขึ้น ในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้เป็นรุ่นแรก

อนึ่ง ขณะนี้สาขาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาตามระบบ TCAS ในรอบที่ 5 (รอบรับตรงอิสระ) ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.admission.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-160-1182 และแฟนเพจ (Facebook) สาขาการจัดการอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา