คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา และ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เป็นเลิศ ต่างเห็นพร้องผลักดันค่าตอบแทนให้นักกีฬาและนักกีฬาผู้พิการให้สูงขึ้น รวมถึงสนามแข่งขันและส่งเสริมผู้ตัดสินไทยไปสู่สากลในทุกชนิดกีฬา

เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 28 พ.ย.ที่ห้องประชุมพิเศษชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา
วุฒิสภา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการฯ,นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล รองเลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา เข้าหารือกับ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎรและ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกีฬาภาผู้แทนราษฎร

โดยการพบปะครั้งนี้เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการในเรื่องการพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เป็นเลิศ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทุกด้าน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ที่มีความชัดเจนในการผลักดันค่าตอบแทนให้แก่นักกีฬาและนักกีฬาผู้พิการในประเภทต่างๆ

รวมถึงการแก้ไขปัญหาสนามการจัดการแข่งขันในหลากหลายชนิดกีฬาและการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา การตัดสินให้ถูกต้องเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาผู้ตัดสินให้เป็นที่ยอมรับสู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา ที่พร้อมจะร่วมมือพัฒนาด้วย

ทั้งนี้เบื้องต้นต่างเห็นพร้องร่วมกันว่าในช่วงกลางเดือนธันวาคม จะมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการวุฒิสภา และ คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการร่วมเป็นหนึ่งในการพัฒนาการกีฬาไทยให้สู่ความเป็นเลิศต่อไป

You may have missed