เปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero)

ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 1 เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ในสังกัดภาค 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

You may have missed