​ขอเชิญร่วมงานโครงการ Thailand MICE Standard Partnership

​ขอเชิญร่วมงานโครงการ Thailand MICE Standard Partnership

 

เรียน​ท่านสื่อมวลชน
ด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายก ได้มีการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงาน ให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมกับการแข่งขันนานาประเทศ รองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล ในการนี้ ทีเส็บ ได้คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงขอเชิญท่านร่วมทำข่าวงาน MICE Mix of Technology & Environment

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมดวงกมล. โรงแรม ศุโกศล
ภายในงานร่วมพูดคุยในหัวข้อ MICE Mix of Technology & Environment การเลือกสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานจะเพิ่มมูลค่าในการจัดงานอย่างไร โดยคุณ ชยาภรณ์ บุนนาค Tv Production Manager BEC-Tero Entertainment Public Company Limited และ ผู้จัดการกองประกวด Miss Thailand World 2019 คุณจรีลักษณ์ จันทร์สุวรรณ Managing director Stardom Asia Co.,Ltd. และผู้จัดการร่วมกองประกวด Miss Thailand World 2019 คุณนิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ Miss Thailand World 2018 First runner up Miss World 2018 Queen of Asia 2018 และทำไมต้องได้มาตรฐาน TMVS โดย คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่านในงานและวันเวลาดังกล่าว กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจสัมภาษณ์วิทยากร / ผู้ร่วมงาน สามารถติดต่อได้ที่คุณรัศมิ์ลภัส กัลยาศิลปิน โทร 082-156-2945 ไอยย์รัศ สิทธิพูล (โน้ต) โทร 062-185-9681