กิจกรรมวิ่งการกศุลเพื่อสุขภาพ “โรงพยาบาลสิรินธร มินิมาราธอน ครั้งท่ี 1” “LOVE LIFE RUN วิ่งด้วยใจให้ชีวิต” ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563


โดย นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, แพทย์หญิงคัชรินทร์เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ “โรงพยาบาลสิรินธร มินิมาราธอน” ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มาดำเนินการในการขยายบริการผู้ป่วยในให้ได้จำนวน 400 เตียง จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เช่น เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องตรวจสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจ และเพื่อจัดกิจกรรมด้านการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิรินธร

ระยะทางเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร และวิ่ง 10 กิโลเมตร แบ่งเส้นทางการวิ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่

1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยเส้นทางการวิ่งเริ่มต้นจากลานกิจกรรมโรงพยาบาลสิรินธร เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run วิ่ง ออกจากถนนสุขาภิบาล 2 ไปสิ้นสุดที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงกลับตัวและวิ่งเข้าลานกิจกรรม ณ จุดสตาร์ท

2. เส้นทางวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร เริ่มต้นจากลานกิจกรรมโรงพยาบาลสิรินธร วิ่งออก
ถนนสุขาภิบาล 2 ไปสิ้นสุดที่นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจมโมโปลิส) กลับตัว และวิ่งเข้าลานกิจกรรม ณ จุดสตาร์ท

สำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้ การวิ่งทั้ง 2 ระยะมีค่าสมัคร 500 บาทต่อท่าน โดยผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อเดินวิ่งการกุศล โรงพยาบาลสิรินธร มินิมาราธอน ครั้งท่ี1 เบอร์วิ่งและเหรียญสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย และยังมีโล่รางวัล overall ชายหญิง 5 กิโลเมตรและ 10 กิโลเมตร รวม 4 รางวัล และเสื้อรางวัล finisher สำหรับชาย 50 ท่านแรก และหญิง 50 ท่านแรก ท่ี่เข้าเส้นชัย ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร รวม 200 รางวัล

สำหรับช่องทางในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.lemonpass.com ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ internet banking และจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือเลือกมารับด้วยตนเองที่โรงพยาบาลสิรินธร และจะมีการเปิดสมัครรแบบ walk in ได้ที่ เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสิรินธร ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

You may have missed