ช่อง 7 Hd รวมพลคนมีบุญร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างพระใหญ่ประดิษฐาน ณ วัดชีแวะ – ลพบุรี


เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. คุณยุพา ธาระพุทธ และ คุณปณิธาน. สุขธนะกิจ. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสที่วัดชีแวะ และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาโดยได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างพระสร้างบุญเกื้อหนุนพระศาสนา สร้างพระพุทธชินวัฒน์มหามงคล หน้าตัก 22 เมตร ความสูง 35 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ วัดชีแวะ ตำบลงิ้วราย. อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยท่านพระครูบุญสิริวัตน์ (บุญมี) เจ้าอาวาส เมตตาเป็นองค์ประธาน. พร้อมมี คุณศิริ สาระผล , คุณเนติ-คุณอัญชลี แก้วเคน, ดร.วิจิตร-คุณฉอ้อน เกตุแก้ว, นพ.พรเทพ. แซ่เฮ้ง, ดร.จำลอง-คุณสุมาลี อนันตสุข, คุณขจรศักดิ์ สงมูลนาค และ ดร. ปัณฑิพาณ์. ธาราภิบาล. พร้อมคณะญาติธรรม ศิษยานุศิษย์จากแดนไกลและใกล้เคียง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่ง ยอดปัจจัยในการทำบุญในปีนี้ได้ทั้งสิ้น 716,071 บาท

You may have missed