5-9 มิ.ย. จังหวัดระยอง จัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี 2562

จังหวัดระยอง โดย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำทีมแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562” เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ สวนประสมทรัพย์ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ภายในงานมี นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง, นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง และนางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าว

โดยมีนายประจวบ จำเนียรศรี เจ้าของสวนประสมทรัพย์ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น พร้อมด้วย น.ส.ปณิศา มะผล ธิดาชาวสวน ประจำปี 2561 มาร่วมสร้างสีสันและเชิญชวนเที่ยวงาน

นายประจวบ จำเนียรศรี เจ้าของสวนประสมทรัพย์ และ น.ส.ปณิศา มะผล ธิดาชาวสวน ประจำปี 2561

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวทางทะเล และยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้มากมายหลายชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ที่สำคัญยังมีสวนเกษตรที่พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งได้รับการนิยมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรก็ล้วนแต่มีศักยภาพรองรับความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

“ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้ว จังหวัดระยองยังมีการท่องเที่ยวอีกหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน เป็นต้น ทั้งยังมีทรัพยากรที่หลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล ป่าเขา น้ำตก ฯลฯ

“นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรทรงคุณค่า เป็นแหล่งกระตุ้นการใช้จ่าย ให้เกิดรายได้สู่ประชาชนทุกระดับ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี จังหวัดระยอง มีผลผลิตจากภาคการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนจากสวนเกษตรที่มีคุณภาพ มีรสชาดอร่อย เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ออกมาเป็นจำนวนมาก จังหวัดระยองจึงอาศัยช่วงเวลาดังกล่าว จัดเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้มาชมและชิมผลไม้คุณภาพ” รองผู้ว่าฯ กล่าว

นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง กล่าวว่า “งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวสวนผลไม้ของจังหวัดระยอง ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งจากกรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพี่น้องประชาชนในชุมชน ต่างชุมชน ในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวชุมชน วิถีชุมชน วิถีชาวสวน

นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

“อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชาวสวนให้ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตร ตลอดจนอาหารท้องถิ่น สินค้าโอทอปต่างๆ ของดีจากทั้ง 8 อำเภอ มาจัดแสดงต่อสาธารณชน ให้เป็นที่เผยแพร่และรู้จัก พร้อมได้มาสัมผัสวิถีชาวสวนอย่างแท้จริง”

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วยกรจำหน่ายผลไม้จากชาวสวน ร้านอาหารถิ่น สินค้าชุมชนและโอทอป จำนวนกว่า 120 ร้าน

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดูรายละเอียดของผลไม้ว่ามาจากสวนไหน

ทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดผลไม้ ประกวดพันธุ์ไก่พื้นเมืองสวยงาม พันธุ์ปลาสวยงาม การประกวดหนุ่มสาวชาวสวน การขับร้องเพลงลูกทุ่งชาวสวน และการแข่งขันกินผลไม้ พร้อมทั้งลุ้นรางวัลทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ฟรี

นอกจากนี้ยังเพลิดเพลินกับศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงที่พร้อมมาสร้างสีสันในงาน เช่น เบียร์ พร้อมพงษ์, อิสร์ อิสรพงษ์, ตรี ชัยณรงค์, เบิ้ล ปทุมราช และ มนต์แคน แก่นคูณ ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

You may have missed