ขอเชิญร่วมงานโครงการ Thailand MICE Standard Partnership

ขอเชิญร่วมงานโครงการ Thailand MICE Standard Partnership

 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายก ได้มีการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงาน ให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมกับการแข่งขันนานาประเทศ รองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล

ในการนี้ ทีเส็บ ได้คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงขอเชิญท่านร่วมทำข่าวงาน
Thailand​ MICE​ Standard​ Partner​ship
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 – 17.30 น.
ในระหว่างงาน TIF & Food Pack Asia at Chiang Mai 2019
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ภายในงานร่วมพูดคุยในหัวข้อ หัวข้อ HIGH VISIONARY LEADERSHIP “MICE ล้านนา”กับการจัดการอย่างไรให้โดนใจในยุคดิจิตอล” โดยมี คุณพรอนงค์ วงษ์นิพนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ที.บี.พี. พับบลิเคชั่น จำกัด คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คุณละเอียด บุ้งศรีทอง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ และนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เป็นต้น
หวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่าน ในงานและวันเวลาดังกล่าว กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจสัมภาษณ์วิทยากร / ผู้ร่วมงาน สามารถติดต่อได้ที่คุณรัศมิ์ลภัส กัลยาศิลปิน โทร 082-156-2945 ไอยย์รัศ สิทธิพูล (โน้ต) โทร 062-185-9681

You may have missed