ก้าวสู่ปีที่ 8 สคช. พร้อมรุกหน้าตรา “มอช.” ต่อยอดแอปฯ “ปักหมุดมืออาชีพ”

สคช. ก้าวสู่ปีที่ 8 พร้อมเดินหน้าเชิงรุก ตราสัญลักษณ์ “มอช.” มาตรฐานอาชีพ เพื่อมืออาชีพ ให้กับบุคคลที่ผ่านการประเมิน ตั้งเป้า 310,000 คน ภายในปี 64 ควบคู่ไปกับการต่อยอดแอปฯ “ปักหมุดมืออาชีพ” ให้ผู้บริโภคค้นหามืออาชีพได้ทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมยึดหลักเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานแถลงข่าว “มอช มาตรฐานอาชีพ เพื่อมืออาชีพ” โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสื่อมวลชนเข้าร่วมในงาน โดยนายนคร แถลงตอกย้ำความสำเร็จของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ด้วยการเป็นองค์กรที่มีพัฒนาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินได้ 90.33 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ A ติดอันดับ 3 จาก 24 หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันย้ำว่า สคช. จะมุ่งมั่นพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอนาคต ให้คนไทยก้าวสู่การเป็นมืออาชีพระดับสากล Be Professional เพราะที่นี่มืออาชีพ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ในปี 2563 สคช. จะเดินหน้าเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้บุคคลในอาชีพเพื่อการก้าวสู่มืออาชีพระดับสากล ด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์ “มอช.” สร้างมาตรฐานอาชีพ เพื่อมืออาชีพ ซึ่งตราสัญลักษณ์ มอช. จะเป็นเครื่องหมายรับรองบุคคลในอาชีพที่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จากการเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในมาตรฐานอาชีพต่างๆ ที่ สคช. ได้ดำเนินการจัดทำโดยผ่านองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ใช้แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 17024 จึงมั่นใจได้ว่าบุคคลที่เข้ารับการประเมินฯ เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานระดับสากล เรียกว่าเห็นตราสัญลักษณ์ มอช. ที่ไหน ขอให้มั่นใจได้ว่าท่านได้ใช้บริการกับมืออาชีพตัวจริง


นอกจากนี้ในปี 2563 สคช. จะเดินหน้าต่อยอดแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” เพื่อรองรับการค้นหามืออาชีพที่พร้อมให้บริการในทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ล่าสุดนำร่องกับการปักหมุดอาชีพช่างเสริมสวย ที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาร้านเสริมสวยโดยช่างผมมืออาชีพที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการรับรองจาก สคช. แล้วได้ทั่วไทย ซึ่งในปีหน้า สคช. จะต่อยอดขยายผลไปยังอาชีพอื่นๆ ให้สามารถใช้แอปพลิเคชันเดียวกันนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งตัวผู้ประเมิน นายจ้าง และผู้ใช้บริการ รวมไปถึงประโยชน์ต่อภาครัฐ เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวนับเป็นการพัฒนากำลังคนให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยังเป็นการยกระดับคุณค่ามนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ปัจจุบัน สคช. ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพแล้วทั้งหมด 55 สาขาวิชาชีพใน 692 อาชีพ 1,800 คุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นวิชาชีพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในปีงบประมาณ 2562 ประเมินสมรรถนะบุคคลไปแล้วกว่า 120,000 คน พร้อมตั้งเป้ายกระดับสมรรถนะกำลังคนให้ได้อย่างน้อย 310,000 คน ภายในปี 2564 และในอนาคตทุกอาชีพที่ผ่านการประเมินก็จะได้รับตราสัญลักษณ์ มอช. พร้อมกับเป็นหนึ่งในแอปฯ “ปักหมุดมืออาชีพ” เพื่อเป็นการสร้างคนในอาชีพที่มีมาตรฐานสู่ตลาดงาน Be Professional มอช. มืออาชีพ…สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่นี่.. มืออาชีพ


*******************************************

You may have missed