ปิดฉากลงอย่างสวยงาม Pai musicfestival 2019 มีผู้ร่วมงานมากกว่า 20,000 คน

ปิดฉากลงอย่างสวยงาม Pai musicfestival 2019 มีผู้ร่วมงานมากกว่า 20,000 คน

 


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมปายวิวพ้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการจัดแสดงเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pai Music Festival2019 เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00-24.00 น. ณ ลานกิจกรรมปายวิวพ้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pai Music Festival 2019 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสองวันรวมกันมากกว่า 20,000 คน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย และขอบคุณประชาชนทุกท่านชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างมายมายขนาดนี้ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้ระบบแสง สี เสียง สุดอลังการ จากบริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้รังสรรค์งานจนยิ่งใหญ่อลังการ เกินคาดหมาย ซึ่งในปีหน้าทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอน.

You may have missed