“มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์” นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “วิ่งปลูกปะการัง”“มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์” นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “วิ่งปลูกปะการัง” ในโครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant”

โลกก้าวสู่ “ยุคดิจิตอล” เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “ธรรมชาติ” และ “สิ่งมีชีวิตอื่นๆ” บนโลก มีปริมาณลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่ “ธรรมชาติ” คืออีกปัจจัยสำคัญต่อการดำรงอยู่ร่วมกันของสรรพชีวิต บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านบริการ ผลิตภัณฑ์ ลิฟต์ และบันไดเลื่อน ครบวงจร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant” โดยนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละตัว บริจาคสมบทเป็นต้นไม้ 1 ต้น คืนให้กับสังคม ซึ่งดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องมานานนับสิบปี

โครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant” ในปี 2562 บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเป็นกิจกรรม “วิ่งปลูกปะการัง” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Run to Plant” วิ่งระยะทาง 2.5 และระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อไปร่วมปลูกปะการัง จำนวน 100 แปลง และ ปล่อยปู จำนวน 300 ตัว ปล่อยปลาฉลาม จำนวน 15 ตัว โดยมีจิตอาสา ได้แก่ คณะผู้บริหารและพนักงาน รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน), บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด, บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด, บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด, บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด, บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน), SCG และ อาร์ดีจี แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ เป็นต้น เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวนกว่า 300 คน

มร. มุเนอิสะ โอกาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์มากมาย อาทิ แห้งแล้งจัด น้ำท่วมหนัก เป็นต้น สาเหตุเกิดจากธรรมชาติที่เป็นป่าลดน้อยลงไปเรื่อยๆ อยากให้ องค์กรต่างๆ และ คนในสังคมให้ความสำคัญและร่วมกันรักษาธรรมชาติ คนละไม้ละมือ เพื่อป้องกันและแก้ไขสภาวะโลกร้อน ในส่วนของ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เล็งเห็นความสำคัญและได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ One Lift You Need, One Seed We Plant เพื่อเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติไม่มากก็น้อย และได้ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว จำนวนกว่า 30,000 ต้น

“วิ่งปลูกปะการัง” เป็นอีกกิจกรรมในโครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant” โดยการจัดครั้งนี้ ตั้งใจ ปลูกปะการัง คืนสู่ท้องทะเล พร้อมกับปล่อยสัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ธรรมชาติ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อโลก สำหรับ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ จะยังคงเดินหน้าทำหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจคู่ค้า ภายใต้แนวคิด “ลิฟต์หนึ่งตัว คืน ต้นไม้หนึ่งต้น” ที่จะคืนกลับสู่สังคม อีกทั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในจุดเล็กๆ เหล่านี้ คาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งประกาย ที่จะเชิญชวนให้คนในสังคมและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ได้หันมาสนใจและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติกันอย่างจริงจังมากขึ้นต่อไป
ในโครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant”

โลกก้าวสู่ “ยุคดิจิตอล” เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “ธรรมชาติ” และ “สิ่งมีชีวิตอื่นๆ” บนโลก มีปริมาณลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่ “ธรรมชาติ” คืออีกปัจจัยสำคัญต่อการดำรงอยู่ร่วมกันของสรรพชีวิต บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านบริการ ผลิตภัณฑ์ ลิฟต์ และบันไดเลื่อน ครบวงจร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant” โดยนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละตัว บริจาคสมบทเป็นต้นไม้ 1 ต้น คืนให้กับสังคม ซึ่งดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องมานานนับสิบปี

โครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant” ในปี 2562 บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเป็นกิจกรรม “วิ่งปลูกปะการัง” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Run to Plant” วิ่งระยะทาง 2.5 และระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อไปร่วมปลูกปะการัง จำนวน 100 แปลง และ ปล่อยปู จำนวน 300 ตัว ปล่อยปลาฉลาม จำนวน 15 ตัว โดยมีจิตอาสา ได้แก่ คณะผู้บริหารและพนักงาน รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน), บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด, บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด, บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด, บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด, บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน), SCG และ อาร์ดีจี แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ เป็นต้น เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวนกว่า 300 คน

มร. มุเนอิสะ โอกาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์มากมาย อาทิ แห้งแล้งจัด น้ำท่วมหนัก เป็นต้น สาเหตุเกิดจากธรรมชาติที่เป็นป่าลดน้อยลงไปเรื่อยๆ อยากให้ องค์กรต่างๆ และ คนในสังคมให้ความสำคัญและร่วมกันรักษาธรรมชาติ คนละไม้ละมือ เพื่อป้องกันและแก้ไขสภาวะโลกร้อน ในส่วนของ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เล็งเห็นความสำคัญและได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ One Lift You Need, One Seed We Plant เพื่อเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติไม่มากก็น้อย และได้ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว จำนวนกว่า 30,000 ต้น

“วิ่งปลูกปะการัง” เป็นอีกกิจกรรมในโครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant” โดยการจัดครั้งนี้ ตั้งใจ ปลูกปะการัง คืนสู่ท้องทะเล พร้อมกับปล่อยสัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ธรรมชาติ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อโลก สำหรับ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ จะยังคงเดินหน้าทำหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจคู่ค้า ภายใต้แนวคิด “ลิฟต์หนึ่งตัว คืน ต้นไม้หนึ่งต้น” ที่จะคืนกลับสู่สังคม อีกทั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในจุดเล็กๆ เหล่านี้ คาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งประกาย ที่จะเชิญชวนให้คนในสังคมและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ได้หันมาสนใจและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติกันอย่างจริงจังมากขึ้นต่อไป

You may have missed