บ.ไทยออย สงขลา รับสมัครพนักงาน

บ.ไทยออยล์ จ.สงขลา รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวส. 230 คน  เนื่องจาก บ.ไทยออยล์ สร้างโรงกลั่นน้ำมันใหม่ 120,000 ล้านบาท ปวส สตาร์ท 35,000 ป .ตรี 45,000 โบนัส 7 เท่า

You may have missed