ธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ พิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมี นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรมแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ พิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมี นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรมแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

You may have missed