เปิดกีฬาอนุบาลแห่งภาคตะวันออก

วันที่ 14 กันยายน 2562 ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 ได้ เปิดกีฬาอนุบาลแห่งภาคตะวันออก ครั้งที่ 19 โดยจัดกีฬาฟุตบอล 7 คน กรีฑา เต้นแอร์โรบิค ในระหว่าง วันที่ 14–15 กันยายน 2562 ณ สนามห้างแปซิปิดปารค์ โรบิลซัน ศรีราชา โดยมีทีมเข้าร่วม 21 โรงเรียนในเขตภาคตะวันออก

You may have missed