📍ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมของดี และสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2 (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) 📍วันที่ 11-15 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เจ เจ มอลล์ กรุงเทพฯ https://www.youtube.com/watch?v=kPwvyc-cKyo&feature=youtu.be

📍ขอเชิญเที่ยวงาน
มหกรรมของดี และสินค้าเกษตรปลอดภัย
ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2 (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)
📍วันที่ 11-15 กันยายน 2562
ณ ลานโปรโมั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เจ เจ มอลล์ กรุงเทพฯ

You may have missed