ไทยสมายล์บัส รักษ์โลกส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ใช้รถ EV เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย

ไทยสมายล์บัส รักษ์โลกส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ใช้รถ EV เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าอีก 3 สาย ประกอบด้วย สาย 3-36 ท่าเรือคลองเตย – ท่าเรือภาษีเจริญ สาย 3-44 ท่าเรือคลองเตย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสาย 3-55 ท่าเรือคลองเตย – พระราม 7 ภายใต้แนวคิด Thai Smile Bus Our Love Will Change The World รักเรารักษ์โลก ณ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร


ในงานนี้ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ กรุ๊ป ได้เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก ไทย สมายล์ กรุ๊ป ได้ขอมอบความรักความปรารถนาดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยการ เปลี่ยนรถโดยสาร NGV ของบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทย สมายล์ กรุ๊ป ให้กลายเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ซึ่งไทย สมายล์ กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 3,100 คัน

จากการประเมินและการคาดการณ์ พบว่าจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ นับว่าเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดโลกร้อน และสามารถลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหาครและปริมณฑล ที่ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้ง ไทย สมายล์ กรุ๊ป ได้เปลี่ยนจากการใช้เงินสดชำระค่าโดยสาร ไปใช้ HOP Card และมีโปรโมชั่น เดลิ แมกซ์ แฟร์ โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับเสียง


ตอบรับ คำแนะนำ และคำติชมต่างๆจากประชาชน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มไทย สมายล์ กรุ๊ป ขอขอบคุณและน้อมรับไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารทุกท่านให้ประทับใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ กรุ๊ป พร้อมที่จะเปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า บริเวณเขตคลองเตยและเขตวัฒนา จำนวน 3 เส้นทาง ซึ่งเป็นแหล่งกลางเมือง ที่มีผู้ใช้บริการและการจราจรที่หนาแน่นมาก ประกอบด้วย เส้นทางสาย 3-36 ท่าเรือคลองเตย – ท่าเรือภาษีเจริญ สาย 3-44 ท่าเรือคลองเตย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสาย 3-55 ท่าเรือคลองเตย – พระราม 7 เพื่อสร้างความมั่นใจ ตอกย้ำในเรื่องของการช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองเขต

ไทย สมายล์ กรุ๊ป มีแผนขยายการให้บริการตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และทั้งนี้ขอขอบพระคุณ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรมการขนส่งทางบก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ส่วนราชการทุกหน่วยงาน รวมถึงเอกชนที่เป็นพันธมิตรอีกครั้ง ที่ให้โอกาสและให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา และขอยืนยันความตั้งใจ ของไทย สมายล์ กรุ๊ป ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร ในเรื่องการให้บริการและสร้างความปลอดภัย ตามเจตนารมณ์ของเรา “เดินทางด้วยรอยยิ้ม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”