กองทัพบก ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

กองทัพบก ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 


ในวันเสาร์ที่ ๑๔ ม.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ พื้นที่ภายใน กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของทหาร รวมทั้งได้สัมผัสถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ของ กองทัพบก อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความรักความสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ควบคู่ไปกับความบันเทิงในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระราชปณิธานในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด และการมีจิตอาสาปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติต่อไป โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก อาทิ เฮลิคอปเตอร์คอบบร้า (ฮ.จ.๑), เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอว์ก (ฮ.ท.๖๐),รถถัง OPLOT, ยานเกราะล้อยาง M1126 Stryker, ยานเกราะล้อยาง VN-1, ปืนต่อสู้อากาศยาน Oerlikon Skyguard รวมทั้งผลงานวิจัยพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ทางยุทธวิธีของ DTI ร่วมกับกองทัพบก RCV (Robotic Combat Vehicle) ติดอาวุธปืน D-IRON การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาทางทหารของพี่ๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์กองทัพบกและน้องๆจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ การแสดงหุ่นละครเล็ก ชุดบุตรพญาหนุมาน จากเยาวชนคณะแม่นายสิปปะธรรม พบปะศิลปินดารา น้องแดนไทย​ พี่คิดตี้​ พี่ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว สมาชิกวง LAZ1

ซึ่งปัจจุบันรับราชการทหารกองประจำการที่ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ​ ศิลปิน​ K pop​วง​berry​ berry​ และ​ K.J.​ good​ boy​ ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัลและรับของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีภาคเอกชนที่มาร่วมแจกความสุขให้กับน้องๆ สำหรับประตูทางเข้าเปิดต้อนรับน้องๆ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นพิธีเปิดกิจกรรม โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน และเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ขอความร่วมมือจากน้องๆ และผู้ปกครอง ช่วยแสดงหลักฐานการตรวจ ATK อย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมง ก่อนเข้างานด้วยนะจ้ะ …


สำหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่ต่างๆ เช่นเดียวกัน อาทิ กองทัพภาคที่ ๒ (ค่ายสุรนารี), กองทัพภาคที่ ๓ (ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช), กองทัพภาคที่ ๔ (ค่ายวชิราวุธ),กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (ค่ายสิรินธร), หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, กรมการทหารช่าง (ค่ายบุรฉัตร) … พบกันในงานวันเด็กกองทัพบก ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖ นี้นะค่ะ

ข้อมลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

You may have missed