วัชระจัดให้!เร่งประสานพม.นำชุดอุปกรณ์สนับสนุนหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ ทร.ใช้จัดพิธีในวันสำคัญ


(24 พ.ค.65)เมื่อเวลา 10.00น.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้รับการขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ ขอรับการสนับสนุน วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีในวันสำคัญ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือคือ

1. ชุดเครื่องขยายเสียงขนาด 2,500 วัตต์ จำนวน 1 ชุด และตู้ลำโพงกลางแจ้ง จำนวน 2 พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 2. เต็นท์ผ้าใบขนาด 5×10 เมตร จำนวน  2 หลัง 3. เก้าอี้พลาสติกแข็ง จำนวน 200 ตัว 4. โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 9 x 6 เมตร จำนวน 5 ตัว จึงได้รับที่จะประสานกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จัดงบประมาณสนับสนุนให้ตามความประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมต่อไป
สำหรับหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ ทร.เป็นชุมชนของทหารเรือชั้นประทวนที่ยังขาดแคลน การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านให้จำนวน1,094 หลังคาเรือนตั้งแต่พ.ศ.2552 มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3,500 คน

นายวัชระ กล่าวว่า ไม่อยากจะเชื่อว่าหมู่บ้านของทหารชั้นผู้น้อยไม่มีสิ่งจำเป็นเหล่านี้ ทั้งๆที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ พี่น้องทหารเรือจัดงานวันเสด็จเตี่ย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ผ่านมา ก็ต้องไปยืมอุปกรณ์เก้าอี้จากวัดมาใช้ รู้สึกสะท้อนใจจึงต้องเร่งรีบแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการรีบส่งหนังสือถึงนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.ในวันนี้เพื่อสั่งการการเคหะแห่งชาติและขอให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมแขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดต่อไป

You may have missed