เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล นำจุดแข็งด้านการแพทย์มาตรฐานสากล จับมือ พันธมิตร…สายการบินไทยเวียตเจ็ต…ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพ พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ…….

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล นำจุดแข็งด้านการแพทย์มาตรฐานสากล จับมือ พันธมิตร…สายการบินไทยเวียตเจ็ต…ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพ พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ…….
…..เครือโรงพยาบาลพญาไท และเปาโล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพ ร่วมกับสายการบินไทยเวียตเจ็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่กับการดูแลสุขภาพ พร้อมรับการเปิดประเทศสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ (Medical and Wellness Tourism ) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยมีนายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดโรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 แลโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน และนายปิ่นยศ พิบูลย์สงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์สายการบินไทยเวียตเจ็ต ร่วมลงนามพิธี หลังเสร็จพิธี นายปิ่นยศ พิบูลย์สงคราม และคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น…นับได้ว่าเป็นการตอกย้ำคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้โดยสาร อันเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์ แบรนของของโรงพยาบาลพญาไท และเปาโลอีกทั้งเป็นการตอกย้ำความมั่นใจในศักยภาพด้านสาธารณสุขอีกด้วย….

You may have missed