หัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบหมาย”สุภิญกัลย์” ตรวจแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบหมาย”สุภิญกัลย์” ตรวจแม่ฮ่องสอนวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นาง สุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี -ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรฯ และนายโกสินธ์ จินาอ่อน คณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามหมายกำหนดการ ตรวจเยี่ยมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของคณะอนุกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรฯ ในวันที่ 20-23 พค.65 นี้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆของชาวบ้าน ในคราวเดียวกัน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้ประกอบการ ว่าด้วยเรื่องปากท้องการทำมาหากิน และยังถูกข้าราชบางคนข่มขู่,รีดไถ ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จึงได้สั่งให้นางสุภิญกัลย์ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำรายงานขึ้นมา โดยขอให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆ ขอได้มาแสดงตนและนำเรื่องราวของท่านที่ได้รับความเดือดร้อนมาแจ้งและส่งมอบให้แก่ทางคณะฯ หรือที่นางสุภิญกัลย์ ตามหมายกำหนดการตามที่แจ้งไปแล้ว หรือที่โรงแรมบ้านผึ้ง แม่สะเรียง ทั้งนี้เรื่องราวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเร็วที่สุด และหากมีข้าราชการคนใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีต่างๆที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ก็จะนำเรื่องส่งมอบต่อไปที่ คณะกรรมการปปช.เพื่อชี้มูลความผิดตามแต่กรณีไป..

You may have missed