ด่วน!วัชระร้องลุงตู่สั่งก.พ.อย่าละเมิดรธน.ตัดสิทธิ์ผู้เข้าสอบภาค ก ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5

 

(7 พ.ค.65)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือก.พ. จะจัดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก )ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 65  โดยมีผู้เข้าสอบที่ค้างจากปี 2564 กว่า 7 แสนคน ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยระบุว่า “ หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 จะไม่สามารถเข้าสอบได้ “ นั้น
ตนไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านกับการตัดสิทธิ์ผู้เข้าสอบที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ดังนี้

1.โรคโควิด-19  สามารถติดต่อกันง่าย แม้ประชาชนจะให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากาก ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ก็ยังอาจติดเชื้อได้ โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ โอไมคอน ที่ติดเชื้อได้ง่ายมาก แม้จะระวังป้องกันตัวเพียงใด และแม้จะฉีดวัคซีนถึง 4 เข็มแล้ว ก็ยังสามารถติดเชื้อได้อยู่ดี ดังนั้น การติดโควิด-19จึงไม่ใช่ความผิดของผู้เข้าสอบที่สำนักงาน ก.พ. นำมาเป็นข้ออ้างในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าสอบที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา

2. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือเหตุสุขภาพ จะกระทำมิได้ ดังนั้น รัฐบาลและสำนักงาน ก.พ. จึงไม่สามารถละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่กลับต้องมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบทุกคนไม่ว่าจะมีสุขภาพเช่นไร ให้มีสิทธิในการเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์นี้

3. แม้สำนักงาน ก.พ.จะมีประกาศให้สิทธิแก่ผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่สามารถเข้าสอบในวันอาทิตย์นี้ได้  โดยให้มีโอกาสในการสอบอีกครั้ง  ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันแก่ผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อดังกล่าว เพราะในการสอบครั้งที่สอง ผู้เข้าสอบดังกล่าวก็อาจติดเชื้อโควิด-19ได้อีก เพราะการติดเชื้อสามารถติดซ้ำได้อีก  ดังนั้น วิธีการที่ถูกต้องในการรักษาสิทธิของผู้เข้าสอบ และ การปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าว รัฐบาลและสำนักงาน ก.พ. จะต้องให้สิทธิกับผู้เข้าสอบที่โชคร้ายที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา  ให้มีโอกาสได้สอบวัดความรู้ฯ ในวันอาทิตย์นี้
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาห้องสอบแยกเฉพาะให้กับผู้เข้าสอบกลุ่มเสี่ยง และจัดมาตรการในการป้องกันโควิด-19อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจทั่วไป (ภาค ก ) นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสิทธิแก่ผู้เข้าสอบทุกคน ที่หากสามารถสอบผ่าน ก็จะนำไปสู่สิทธิของการเข้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในการสอบภาค ข ต่อไป ดังนั้น จึงมีความสำคัญต่ออนาคตในการทำงานของผู้เข้าสอบกว่า 7 แสนคนไม่ควรถูกตัดสิทธิโดยการเลือกปฏิบัติอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ

นายวัชระ กล่าวย้ำว่า ขอเรียกร้องถึงพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล และเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับบัญชา สำนักงาน ก.พ.  ให้ความคุ้มสิทธิและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ เพื่อรักษาสิทธิและไม่เลือกปฏิบัติ แก่ผู้เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ก.พ.กว่า 7 แสนคนในวันอาทิตย์นี้