วปอ.SML 3 รินน้ำใจสู่5ครอบครัวทหารใต้ ปล่อยเต่าทะเล ร่วมกันเก็บขยะริมหาดสงขลา

พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประธานรุ่น สวปอ.มส.SML3 เปิดเผยว่าช่วงที่ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.วปอ.SML 3)เดินทางไปดูกิจการพื้นที่ภาคใต้ ระหว่าง 25-26เม.ย.ทางคณะนักศึกษา วปอ.SML3 จะร่วมกันทำกิจกรรมดีๆมอบให้กับสังคมในวันที่26เม.ย. 3กิจกรรมด้วยกัน

กิจกรรมที่1 เวลา 11.30น. ณ ห้องประชุมทัพเรือภาค 2 จะมอบปัจจัย และเงินบริจาค(ส่วนบุคคล)จำนวน 200,000บาท ให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตหรือพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ครอบครัว กิจกรรมที่ 2 เวลา 13.00น. ณ สโมสรเรือใบ คณะนักศึกษา จะนั่งรถรางชมเมืองเก่าของสงขลา โดยกิจกรรมนี้จะแบ่งเป็น 3กลุ่ม เพื่อแยกกันชมเมืองแต่ละสถานที่หมุนเวียนสายละ45นาที สายที่1 โรงสีแดง ,สายที่ 2 บ้านนครใน ,สายที่ 3 ศาลหลักเมือง โดยมีนายทหารจากกองทัพเรือควบคุมกำกับการเดินทาง ในกิจกรรมนี้จะมีการมอบโล่ห์ในนามหลักสูตร และในนามรุ่นเพื่อติดเป็นที่ระลึกที่โรงสีแดง พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนในการทำหนังสือประชาสัมพันธ์เมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลกในนามรุ่น จำนวน 10,000บาท

กิจกรรมที่ 3 เวลา 16.45 น.พร้อมกันที่อนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์เพาะพันธุ์เต่าทะเลและมอบเงินบริจาคสนับสนุนอาหารเต่า ในนามรุ่นจำนวน 30,000 บาท หลังจากนั้นจะเดินทางไปที่หาดสมิหลาเพื่อปล่อยเต่าทะเลจำนวน 99 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และแพร่พันธุ์เต่าทะเล พร้อมทั้งร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดสงขลา กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสงขลา