องคมนตรี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ศาลาการเปรียญ วัดโคธาราม

ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.09 น.พระปลัดชาตรี สิริมังคโล เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่านเขต 2เจ้าอาวาสวัดโคธาราม ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาการเปรียญ วัดโคธารามตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม และได้รับเกียรติจากท่านพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี มาเป็นประธานในงานวางศิลาฤกษ์ วัดโคธาราม และได้รับเมตตาหลวงพ่อ พระครูสังวรวิมลกิจเจ้าคณะตำบลคลองด่านเขต 2 เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม(สีล้ง) เปป็นที่ปรึกษาและช่วยจัดสถานที่ภายในวัดโคธารามโดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชจังหวัดสมุทรปราการกล่าวต้อนรับท่านพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
พระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เข้าถวายสักการะ และท่านพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส เข้าถวายสักการะ
พร้อมเครื่องไทย พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานฝ่ายสงฆ์นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย/อาราธนาศีล
จากนั้นเจ้าภาพทั้ง 49 เจ้าภาพ พุทธศาสนิกชน และประชาชนชาววัดโคธาราม พร้อมกัน ณ บริเวณแท่นวางศิลาฤกษ์ ประธานในพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ไม้มงคล แผ่นอิฐทอง-อิฐนาค-อิฐเงินวางแผ่นอิฐทอง – อิฐนาค – อิฐเงิน บนไม้มงคลจนครบ 9 ก้อน วางนพรัตน์บน อิฐทอง – อิฐนาค – อิฐเงิน เจ้าภาพทั้ง 49 เจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมตอกไม้มงคลพร้อมกับประธานในพิธี ประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆราวาส โปรยข้าวตอกดอกไม้ ประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้แทน มอบของที่ระลึก ท่านพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส
– นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางบ่อมอบของระลึก นายวันชัย คงเกษม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
– กำนันอำนาจ แก้วนุช กำนันตำบลบางเพรียงมอบของระลึก นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางบ่อ
– สจ.วะสัน บรรเจิดศิลป์มอบของระลึก นางนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
– นายประทีป ใจดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
มอบของที่ระลึก นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
พระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล วงศ์ศิริกล่าวว่า วัดโคธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 18หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางเหี้ย ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันตั้งอยู่บนเนื้อที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์ 32 ไร่
45 ตารางวา จากหลักฐานเดิมตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2300 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้ง แรก เมื่อวันที่
10 เมษายน 2339 เดิมประชาชนเรียกว่า “วัดบางเหี้ยใน”
ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม 2554
ที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม การบริหาร และ การปกครองมีเจ้าอาวาส 9 รูป รูปที่ 9 พระปลัดชาตรี สิริมังคโล พ.ศ. 2562-ถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีพระภิกษุ 17 รูป
สำหรับการดำเนินงานการก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว วัดโคธาราม ดังนี้ วัดก่อสร้าง จำนวน 1 หลัง มีความกว้าง 35 เมตร ยาว 52.9 เมตร จำนวนเงินก่อสร้างตัวอาคาร คสล. ชั้นเดียว (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2569 จำนวน 4 ปี
การดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณะกรรมการวัดโคธารามและผู้มีอุปการคุณแด่วัดทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวัดแห่งนี้เป็นอย่างดีท่านใดประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาการเปรียญ สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคาร ธกส. ของวัดโคธาราม เลขที่บัญชี 011802137558 ชื่อ บัญชี วัดโคธาราม หรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 094-7710517 เจ้าอาวาสวัดโคธาราม

You may have missed