“ต่าย”สุชัย”เลขาธิการกลุ่มรักษ์กรุงเทพ มั่นใจว่า พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ลงรับสมัครเลือกตั้งอย่างแน่นอน!!

นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ เลขาธิการกลุ่มรักษ์กรุงเทพ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า กลุ่มรักษ์กรุงเทพ มั่นใจว่า พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ลงรับสมัครเลือกตั้งอย่างแน่นอน เนื่องจาก มีคุณเหมาะสมมากที่สุดในบรรดาผู้สมัครด้วยกัน และมีผลงานอย่างต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และยังมีงานที่ต้องทำต่อให้สำเร็จ อีกหลายอย่าง ซึ่งล้วนแต่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพฯ อย่างมากมาย และเชื่อมั่นว่า ประชาชนและ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายๆท่านให้การสนับสนุน รวมถึงรัฐบาล น่าจะให้การสนับสนุนท่าน ด้วยอย่างแน่นอนเนื่องจากผลงานเป็นที่ประจักษ์ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น คลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม ผลงานการรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนและ การนำสายไฟฟ้าลงดิน.

You may have missed