ส.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน การประกวดคลิปวีดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี”


สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานและการมอบรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างสรรค์ในการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกให้เด็กอายุ 2 – 6 ปี และเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อก และรณรงค์ให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เห็นถึงความสำคัญในการสวมหมวกกันน็อกให้เด็ก โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ณห้องแพลตินั่ม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
ผู้ร่วมแถลงข่าว
✳️ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
✳️ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่ 2)
✳️ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่ 2)

ผลการตัดสิน มีดังนี้
🌟 รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “อนาคตดี เพราะมีพี่หัวดี” โดย นางสาวภัชฌามน  พูนศรีโชติ จังหวัดเชียงใหม่
🌟 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 80,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “ปฐมวัยปลอดภัย ใส่พี่หัวดี” โดย โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ จังหวัดสุพรรณบุรี
🌟 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 50,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “พี่หัวดีห่วงใยคุณ” โดย นายธำรงค์  ทาทอง จังหวัดบุรีรัมย์
🌟 รางวัลชมเชย จำนวน 27 รางวัลๆ ละ 10,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
🌟 รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “น้องๆ ปลอดภัยเมื่อสวมใส่พี่หัวดี” โดย  โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑   จังหวัดจันทบุรี

You may have missed