จังหวัดตากโดยสำนักงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก เตรียมจัดงาน Amazing Food Fit ขึ้นในวันที่ 16-20 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

จังหวัดตากโดยสำนักงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก เตรียมจัดงาน Amazing Food Fit ขึ้นในวันที่ 16-20 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OPOP/OTOP/SMES เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาด เป็นกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
ชมและเลือกซื้ออัญมณีสวยงามจากจังหวัดตาก ผัก ผลไม้จากภาคภาคเหนือ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ SMEs คุณภาพส่งออก ที่หลากหลาย ได้แก่ ผ้าทอมือธรรมชาติ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าซิ่นตีนจก จากจังหวัดสุโขทัย ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากจังหวัดพิษณุโลก อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพรแปรรูป ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ GI จากจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายมาจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโดยตรง
ความบันเทิงภายในงาน ตลอด 5 วัน ประกอบไปด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมทางเกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรมทางภาคเหนือ การแสดงจากศิลปินชื่อดัง จากคุณลำไย ไหทองคำ คุณตรี ชัยณรงค์ คุณมนต์สิทธิ์ คำสร้อย คุณนันท์ อนันต์ คุณแพรวา พัชรี คุณโบนัส นันทริกา เป็นต้น มายากล จาก Magic Color Full
หากสนใจจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก สามารถเข้าไปพูดคุยได้กับกลุ่มผู้ประกอบการได้โดยตรง ประชาชน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีและเลือกซื้อ เลือกชมสินค้า ในราคาย่อมเยา จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรง ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2565

You may have missed