บิ๊กจิ๋วสุดทน!มอบวัชระเดินเรื่องจี้น้ำผึ้งเลิกใช้นามสกุล”ยงใจยุทธ”ภายใน15 วัน ย้ำหากยังนิ่งเตรียมใช้กม.จัดการ


(10 มี.ค.65)เมื่อเวลา 12.30น.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านน.ส.ศกลวรรณ ชัยภักดี หน.กลุ่มงานบริการประชาชน ศูนย์บริการร่วม ก.ยุติธรรม ลงเลขที่ขอรับบริการ ศบร012565/0937 ถึงนางสาวณัฐธ์ภัสส์  ยงใจยุทธ (น้ำผึ้ง) กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กรณีที่ตนได้รับการบอกกล่าวด้วยวาจาจากพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้าของชื่อสกุล”ยงใจยุทธ”ให้ทำหนังสือแจ้งให้ทราบว่าพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ มีความประสงค์ให้เลิกใช้นามสกุล”ยงใจยุทธ”ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยให้เวลาเปลี่ยนชื่อสกุลภายใน 15 วัน นับแต่วันนี้  หากพ้นกำหนดแล้วจะได้มอบให้ดร.เกษม   ศุภสิทธิ์ ทนายความดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อนึ่ง ในฐานะที่เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยิ่งต้องปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมายและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายให้สมฐานานุรูปกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้ยุติธรรมสมชื่อกระทรวงและก็มีชื่อสกุลเดิม“เชาว์ดี”ที่มีสิทธิ์ใช้ได้ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ 2505 แล้ว
นายวัชระ กล่าวว่า พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใหญ่ของประเทศ เมื่อท่านบอกกล่าวมา ตนในฐานะอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนับประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง จึงต้องรีบดำเนินการให้เป็นตามความประสงค์ของท่านซึ่งเป็นเรื่องที่ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของถูกต้องและถูกกฎหมายทุกประการ

You may have missed