วัชระ แฉอีกคลิป ม่านน้ำตกหน้าลิฟต์ น้ำทะลักห้องส.ส. จี้สภาตรวจสเปคก่อสร้าง 12,280 ล้านบาท ให้เรียกค่าปรับ 5,200 ล้านด่วน !

วันที่ 6 มีนาคม 2565 นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงเรื่องเหตุท่อน้ำประปาแตกหักเหนือเพดานชั้น 8 อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ว่าบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดนั้น มีเหตุอันควรสงสัยว่าเหตุใด สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถึงไม่แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าเกิดความเสียหายทั้งหมดอย่างไรบ้าง เพื่อประชาชนจะได้รับรู้ร่วมกัน
ผมได้รับคลิปน้ำประปารั่วท่วมสภาฯ ในวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมาอีก 1 คลิป จะเห็นว่ามวลน้ำไหลทะลักลงตามช่องลิฟต์จากชั้น 8 ลงถึงชั้นบี 1 ที่หน้าลิฟต์ชั้น 6 เกิดม่านน้ำตกสวยงามไหลเป็นม่านตกลงบริเวณหน้าลิฟต์ทั้ง 3 ตัวแล้วไหลเจิ่งนองรอการระบายไปตามทางเดินเข้าไปในห้องทำงานของท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติจนพรมเปียก แต่โชคดีที่สภาปิดสมัยประชุมไปแล้ว
ผมไม่เข้าใจว่าทำไมสภาฯ ถึงไม่แถลงว่าจากเหตุดังกล่าวนั้นทำให้ลิฟต์ยี่ห้อฮิตาชิราคาตัวละประมาณ 2 ล้านบาทเจ๊งถึง 3 ตัว ถึงวันนี้ก็ล็อคปิดประตูลิฟต์ไว้เฉย ๆ เพราะใช้การไม่ได้ ฝ้าเพดานพังเป็นแถบ ๆ เอกสารหนังสือหายากในห้องสมาชิกวุฒิสภาเสียหายเป็นจำนวนมาก บริษัทซิโน-ไทยฯ จะรับผิดชอบอย่างไร ทำไมไม่มีการแถลงรับผิดชอบต่อสาธารณะทั้ง ๆ ที่เป็นบริษัทมหาชน ส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต้องตรวจสอบว่าวัสดุในโครงการก่อสร้างสภาใหม่ ราคา 12,280 ล้านบาท ที่ติดตั้งนั้นสร้างตรงตามที่กำหนดในสัญญาหรือไม่ เช่น ดินที่ถมสร้างสภาฯ ตรงตามสเปคหรือไม่ หรือเอาขยะ ยางรถยนต์มาถมไว้ข้างล่าง เสาไฟฟ้าเป็นเสาหล่ออัลลอยด์ผสมทองแดงจริงหรือไม่ หรือเอาเหล็กแผ่นมาม้วนเป็นเสาแล้วอ็อกเหล็กเชื่อมกัน หินทราโวทีนสีเหลือง หนา 25 ม.ม. ตรงตามสเปคหรือไม่ หรือลดความหนาเหลือแค่ 20 ม.ม.ทั้งโครงการ ไม้เป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหมดตามสเปคหรือไม่ หรือกลายเป็นไม้พะยอม ทำไมผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ไม่เร่งตรวจสอบ และจากสัญญาก่อสร้างเดิม 900 วัน ขยายสัญญา 4 ครั้ง สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2563 หากนับถึงวันนี้ 6 มีนาคม 2565 ล่วงเลยสัญญา 430 วัน ก็ยังไม่แล้วเสร็จ หากคิดเป็นค่าปรับวันละ 12.28 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินค่าปรับทั้งสิ้น 5,280.40 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้ส่งหนังสือเรียกค่าปรับกับบริษัทผู้รับเหมาแล้วหรือยัง เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการและเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าไปใช้อาคารรัฐสภา ขอเสนอว่าควรตั้งผู้ว่าการประปานครหลวง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และอธิบดีกรมประมงเข้าไปเป็นที่ปรึกษาสภาฯ เพื่อป้องกันเหตุฝนตกน้ำรั่วทุกครั้งหรือท่อประปาแตกอีก เพราะเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนที่สุด สภาฯ ใช้เป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแต่สร้างแล้วสุดห่วยแบบนี้ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติไทยไปทั่วโลก เป็นความเสียหายที่ประมาณค่ามิได้
ทุกอย่างเป็นไปตามพุทธพจน์ ทุกอย่างเป็นไปตามกรรม เป็นไปตามสภาพ แต่อย่าตอบแทนนักการเมืองด้วยเงินภาษีอากรของเพื่อนร่วมชาติ.

You may have missed