ประธานที่ปรึกษากองทัพเรือ เตรียมความพร้อมเทคโนโลยี ด้านความมั่นคงเว็บไซต์

ประธานที่ปรึกษากองทัพเรือ เตรียมความพร้อมเทคโนโลยี ด้านความมั่นคง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ( ตท.21 ) พร้อม พลเรือเอก กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ / อดีตผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้กรุณาให้เกียรติแก่นาย ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ CEO บริษัทในเครือ ZEUS GROUP ร่วมหารือว่าด้วยเรื่องนวัตรกรรมด้านความมั่นคง ในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับภาระกิจในหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ในการนี้ได้เน้นวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ นวัตรกรรมการนำน้ำทะเลมาเป็นน้ำดื่มน้ำใช้ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( EEC ) รวมทั้งเทคโนโลยีในต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง โดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วน เนื่องจากเป็นนโยบายจากทางรัฐบาลฯ

You may have missed