“การจัดการน้ำเสียประเทศไทย ประจำ ปี พ.ศ. 2562”

ที่ห้อง บีซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงาน “การจัดการน้ำเสียประเทศไทย ประจำ ปี พ.ศ. 2562” ภายใต้ประเด็น หลัก “เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทยต้องร่วมมือ” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ องค์การจัดการน้ำเสียต่อสาธารณชน และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมดูแล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางน้ำ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การจัดการน้ำเสียในฐานะเป็นหน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญในการ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และเพื่อสร้างพันธมิตรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ดำ
เนินงาน ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน
ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี ยังให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดการน้ำเสีย จำนวน 44 แห่ง โดยมี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียให้การต้อนรับ และมีศิลปินดารา ณเดชน์ คูกิมิยะ มาร่วมสร้างสีสัน

You may have missed