ชลบุรี พร้อมจัดยูธโอลิมปิก

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัทรพรณ์. เทียนชัย ร่วม กับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม รองผู้ว่าการการแห่งประเทศไทย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส โดยมี ผู้เข้าชี่แจง คณะกรรมการโอลิมปิก การแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ภาค 1 นางสาวสายทอง จิตต์สว่าง ผู้อำนวยการ กกท ชลบุรี นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชลบุรี เรื่อง จะพลักดัน จังหวัดชลบุรี เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 (ค.ศ.2026)

You may have missed