วิ่ง พิชัตชัย ส่งคไปโอลิมปิค 2020

นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม ด้วย นายปรีชา ศรีเขียวพงษ รองอธิการมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ นายศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนการกีฬาชลบุรี และ ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกท ภาค 1 ได้ จัดเดิน วิ่ง พิชัตชัย ส่งคไปโอลิมปิค 2020