วช. ชู“หุ่นยนต์กุ๊กไก่” เพื่อนผู้สูงอายุ ช่วยฝึกสมอง สมาธิแถมได้เล่นเกมผ่อนคลาย

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก/หุ่นยนต์เพื่อนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายห่างไกลจากโรคความจำเสื่อม และช่วยฝึกสมองเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้ทำกิจกรรมได้มากขึ้น

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินโครงการ “หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก/หุ่นยนต์เพื่อนผู้สูงอายุ” เพื่อนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ให้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ โดยทีมวิจัยได้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อนผู้สูงอายุ โดยต่อยอดขยายมาจากหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ชื่อ “หุ่นยนต์กุ๊กไก่” โดยหุ่นยนต์มีลักษณะเหมือนรูปลูกไก่ แต่มีการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้รองรับกลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน โดยหุ่นยนต์ของเด็กจะใช้สำหรับช่วยจัดการเรียนการสอนให้กับครูหรือผู้ดูแล ส่วนหุ่นยนต์เพื่อนผู้สูงอายุจะมีโปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุให้ได้ฝึกสมาธิ ฝึกสมอง เล่นเกมส์ อาทิ เกมบิงโก เกมจำภาพ เป็นต้น หรือเพื่อสร้างความผ่อนคลาย เช่น ชวนผู้สูงอายุออกกำลังกาย ฟังเพลงเก่า ฟังธรรมะไปพร้อมกับหุ่นยนต์ได้ การใช้งานระบบถูกออกแบบให้ไม่ซับซ้อนใช้งานง่าย เพราะผู้สูงอายุหลายท่านยังมีความกังวลเรื่องของการใช้เทคโนโลยี หุ่นยนต์กุ๊กไก่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เปิดเพลงจากหุ่นยนต์แล้วร่วมกับรำวง เป็นต้น โดยทีมวิจัยได้ส่ง “หุ่นยนต์กุ๊กไก่” ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุปทุมธานีพร้อมกับเครื่องกายภาพบำบัด GYRO-ROLLER ระบบฟื้นฟูและบำบัดกล้ามเนื้อมือและแขนร่วมกับเล่นเกมส์ บริหารสมองเพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุ ปรากฎว่าได้รับการตอบรับที่ดี ผู้สูงอายุใช้แล้วชอบ

รศ.ดร.ปัณรสี กล่าวต่อว่า สำหรับ “หุ่นยนต์กุ๊กไก่” เสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะมีโปรแกรมสำหรับบทเรียน 40 บทเรียน ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ทักษะชีวิต มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้เด็กได้เรียนรู้ ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เดียวกันกับของผู้สูงอายุแต่ปรับเปลี่ยนซอฟท์แวร์ที่ติดตั้ง สามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ลดภาระการดูแลให้กับผู้ดูแล หุ่นยนต์กุ๊กไก่ ใช้เสริมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับครู พ่อแม่หรือนักบำบัดในการจัดกิจกรรมบำบัดให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในที่ต่างๆทั้งบ้าน โรงเรียนหรือสถานที่อื่นๆ ได้บ่อยตามต้องการ ช่วยลดภาระในการจัดเตรียมเนื้อหาการสอน รวมถึงหุ่นยนต์สามารถบันทึกวิดีโอการสอนเพื่อใช้ในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กที่เรียนร่วมกับหุ่นยนต์ได้ด้วย นอกจากนี้ หุ่นยนต์กุ๊กไก่ ยังสามารถตั้งค่าการทำงานให้ทำงานได้ด้วยตนเองหรือผ่านการควบคุมระยะไกล