วัดไชยสถาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จัดงานสมโภชน์ฯ 21 ต.ค.นี้

พระครูสุมนชัยสถิตย์ เจ้าอาวาส วัดไชยสถาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จะมีการจัดงาน สมโภชน์ พระเจ้าเปิดโลกกษิติครรภ์โพธิสัตว์ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 21 ต.ค.นี้

You may have missed